HVA ER OSTEOPATI?

Osteopati har sitt opphav fra USA, og har vært et behandlingstilbud i Norge i nærmere 20 år. Vi ble etablert i 1996 som Oslos første osteopatiklinikk, og har mer enn 25 års erfaring innen allmenn behandling. Vi har også mangeårig erfaring i behandling innenfor utøvende yrker som musikk, dans, teater, idrett og toppidrett. Gjennom fysisk behandling påvirkes kroppens evne til å helbrede og tilpasse seg ved smerter og plager. Osteopati brukes som både akutt og rehabiliterende behandling, men brukes også som forebyggende tiltak. Behandleren fokuserer på sammenhenger i hele kroppen for å finne årsaken til smerten, ofte kan problemområdet være et annet sted i kroppen enn der smerten oppleves.

Profesjonen osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, nevrologi, farmakologi og patologi. Den medisinske kompetansen er høy, og ofte samarbeider osteopaten med annet helsepersonell når det er nødvendig. Osteopatene finner sammenhenger mellom smerter og plager, og behandler ikke bare muskler og ledd, men også bindevevsnettverket i kroppen. Derfor behandler osteopatene også følgetilstander av sykdom og skader. Osteopatien tilfører pasientene noe nytt i Helse Norge.


HVA KAN BEHANDLES?

Osteopati benyttes ofte ved alle typer belastningslidelser,  akutte skader, rehabilitering etter sykdom, rygg- og nakkeplager, samt idrettsskader. I økende grad kommer også pasienter med problemer fra luftveier, urinveier og fordøyelsessystemet.

De typiske pasientene har akutte eller kroniske smerter fra hode, kjeve,  nakke, rygg, bekken, hofte, kne, ankel, skulder, albue eller arm. Plagene kan for å nevne noen være stresshodepine, nakkesleng (whiplash),  ryggplager (lumbago, prolaps, ischias), bekkenløsning ved graviditet, betennelse i albue eller skuldre, svimmelhet, stivhet, utbrenthet, nummenhet, halsbrann, urinveis-, luftveis eller fordøyelsesplager samt kolikksmerter hos barn. Osteopati har også forebyggende virkning og passer for pasienter i alle aldre.


HVA SKJER HOS OSTEOPATEN?

Osteopaten bruker sine hender for å finne årsakene til pasientenes plager og smerter. Det blir gjort en grundig undersøkelse med sykehistorie (anamnese), holdningsanalyse, bevegelighetstesting, sikkerhetstesting og undersøkelse (palpasjon) av vevet i kroppen. Ut ifra dette vil osteopaten finne sammenhenger mellom spenninger og symptomer i kroppen. Undersøkelsen leder til en diagnose som viser hvor i kroppen de viktigste spenningene og plagene er. Denne diagnosen avgjør så behandlingen, som utføres med hendene i form av manuelle teknikker. Flere behandlingsteknikker som mobilisering, avspenning, korrigering av ledd (manipulasjon) eller tøyninger blir benyttet. Alle konsultasjoner består av undersøkelse og behandling, og har en trygg og skånsom tilnærming.


SPESIELT FOR OSTEOPATI

Undersøkelsen leder til en diagnose som er spesiell for osteopater. Osteopaten ser sammenhenger mellom muskelskjelettsystemet og andre kroppssystemer, som bindevevsnettverket, nervesystemet og fordøyelsessystemet. Bindevev er en tynn hinne som omslutter hele kroppen fra topp til tå og inneholder blodårer og nerver. Bindevev skaper glideflater mellom strukturene og overfører spenninger, og er derfor viktig å behandle. På den måten tilfører osteopatien pasientene noe nytt i Helse Norge.


Etter en osteopatisk behandling forventes det reaksjoner i kroppen. Normalt vil dette bestå av en forbedring da behandlingen øker kroppens evne til å helbrede/reparere seg selv. Enkelte kan få en forbigående reaksjon med influensalignende symptomer, tretthet, uopplagthet eller smerteøkning.

Les mer om osteopati.http://www.osteopati.org
Osteopati