Akupunktur

HVA ER AKUPUNKTUR?

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som gjennom både lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med svært få bivirkninger.


I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal energien strømme fritt og harmonisk – dette er en forutsetning for god helse.


Forskjellige faktorer kan påvirke gjennomstrømningene av energi. Ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil kosthold, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk osv. kan føre til at energien enten stopper opp eller ” løper løpsk” – og sykdom og smerte er et faktum.

 

Det første akupunktøren gjør er å stille en grundig diagnose. Denne baseres på utspørring om symptomer og  den generelle allmenntilstanden, i tillegg brukes pulsdiagnostikk. Målet med diagnostiseringen er å finne årsaken til plagene slik at hver pasient får en individuell tilpasset behandling. 

 

I akupunkturbehandlingen brukes sterile nåler som stikkes inn i spesielle punkter som finnes spredt over hele kroppen. Nålene sitter inne i 20 - 30 minutter. Nålene er svært tynne – noe som innebærer at behandlingen sjelden er særlig smertefull. Antall nåler som benyttes under en behandling kan variere fra diagnose til diagnose. Antall behandlinger er avhengig av hva slags problem som behandles og plagenes varighet.Les mer om akupunktur.http://www.akupunktur.no